Tag Archives: kebumen

Sticky Postperayaan isra miraj via freepik ala duniamasak

Cari Tahu Tradisi Perayaan Isra Miraj di Indonesia

Hari raya Isra Miโ€™raj merupakan hari yang diperingati oleh umat Islam untuk mengingat perjalanan Nabi Muhammad, SAW ke Surga. Umumnya, beberapa daerah di Indonesia menjalankan perayaan Isra Miraj dengan tradisi masing-masing. Perayaan Isra Miraj di Berbagai Daerah Ambengan Ambengan adalah tradisi bertukar makanan yang diadakan